Week 22 Bible Readings

New Testament

27 May:  Acts 24

28 May:  Acts 25

29 May:  Acts 26:1-27:13

30 May:  Acts 27:14-44

31 May:  Acts 28

1 June:  Romans 1:1-15

2 June:  Romans 1:16-32

Old Testament

27 May:  Isaiah 11, 12, 13

28 May:  Isaiah 14, 15, 16

29 May:  Isaiah 17, 18, 19

30 May:  Isaiah 20, 21, 22

31 May:  Isaiah 23, 24, 25

1 June:  Isaiah 26, 27

2 June:  Isaiah 28, 29

Advertisement

Week 21 Bible Readings

New Testament

20 May:  Acts 17:16-34

21 May:  Acts 18:1-19:10

22 May:  Acts 19:11-41

23 May:  Acts 20

24 May:  Acts 21

25 May:  Acts 22

26 May:  Acts 23

Old Testament

20 May:  Numbers 31, 32, 33

21 May:  Numbers 34, 35, 36

22 May:  Isaiah 1, 2

23 May:  Isaiah 3, 4

24 May:  Isaiah 5, 6

25 May:  Isaiah 7, 8

26 May:  Isaiah 9, 10

Week 20 Bible Readings

New Testament

13 May:  Acts 11:19-12:19

14 May:  Acts 12:20-13:18

15 May:  Acts 13:19-52

16 May:  Acts 14

17 May:  Acts 15

18 May:  Acts 16:1-30

19 May:  Acts 16:31-17:15

Old Testament

13 May:  Numbers 12, 13, 14

14 May:  Numbers 15, 16

15 May:  Numbers 17, 18, 19

16 May:  Numbers 20, 21, 22

17 May:  Numbers 23, 24, 25

18 May:  Numbers 26, 27

19 May:  Numbers 28, 29, 30

Week 19 Bible Readings

New Testament

6 May:  Acts 6

7 May:  Acts 7:1-53

8 May:  Acts 7:54-8:24

9 May:  Acts 8:25-9:19

10 May:  Acts 9:20-43

11 May:  Acts 10:1-33

12 May:  Acts 10:34-11:18

Old Testament

6 May:  Song of Solomon 4, 5

7 May:  Song of Solomon 6, 7, 8

8 May:  Numbers 1, 2

9 May:  Numbers 3, 4

10 May:  Numbers 5, 6

11 May:  Numbers 7, 8

12 May:  Numbers 9, 10, 11

Week 18 Bible Readings

New Testament

29 April:  John 20

30 April:  John 21

1 May:  Acts 1

2 May:  Acts 2:1-36

3 May:  Acts 2:37-3:26

4 May:  Acts 4

5 May:  Acts 5

Old Testament

29 April:  Leviticus 17, 18

30 April:  Leviticus 19, 20

1 May:  Leviticus 21, 22

2 May:  Leviticus 23, 24

3 May:  Leviticus 25

4 May:  Leviticus 26, 27

5 May:  Song of Solomon 1, 2, 3

Week 17 Bible Readings

New Testament

22 April:  John 13:21-14:15

23 April:  John 14:16-15:17

24 April:  John 15:18-16:22

25 April:  John 16:23-17:26

26 April:  John 18:1-24

27 April:  John 18:25-19:15

28 April:  John 19:16-42

Old Testament

22 April:  Leviticus 4, 5

23 April:  Leviticus 6, 7

24 April:  Leviticus 8, 9, 10

25 April:  Leviticus 11, 12

26 April:  Leviticus 13

27 April:  Leviticus 14

28 April:  Leviticus 15, 16